Thiết kế nhà A Nam Bình Dương

Chủ đầu tư / Financer: A Nam
Địa điểm / Location:Bình Dương
Loại hình / Type:Nhà Phố
Construction area / Diện tích khu đất:m2
Diện tích xây dựng / Construction site:m2
Số tầng / Number of floors:4 Tầng
Công năng / Function:Công năng linh hoạt theo phòng
Đơn vị thiết kế / Design contractor:Huỳnh Gia Việt
Tổng mức đầu tư / Total cost:Tỷ
Năm thực hiện / Year built:Năm thực hiện

0944432466