Thiết kế quán Cafe

Chủ đầu tư / Financer: Chủ đầu tư
Địa điểm / Location:Địa điểm
Loại hình / Type:Quán Cafe
Construction area / Diện tích khu đất:m2
Diện tích xây dựng / Construction site:m2
Số tầng / Number of floors:3 tầng
Công năng / Function:Công năng linh hoạt theo phòng
Đơn vị thiết kế / Design contractor:Huỳnh Gia Việt
Tổng mức đầu tư / Total cost:Tỷ
Năm thực hiện / Year built:Năm
Thiết kế quán cafe
Thiết kế quán cafe
Thiết kế quán cafe
Thiết kế quán cafe
Thiết kế quán cafe
Thiết kế quán cafe
0944432466